loader image

Royal Hotel Ho Chi Minh City

Great experiences. Book now!
View room

Trải nghiệm tuyệt vời

Multi-color, multi-experience.
View room

Royal Hotel Ho Chi Minh City

Room system

Phòng gia đình

Phòng lớn 2 - Phòng có 1 Giường lớn và 1 giường đơn, có cửa sổ view nhìn thành phố
From
600.000

VIP room

Phòng Vip - Phòng 2 giường lớn siêu rộng, sang trọng. View nhìn thành phố
From
800.000

Phòng 1 giường có cửa sổ

Phòng 1 giường có cửa sổ - Giường lớn, có cửa sổ view nhìn thành phố
From
500.000 VNĐ

Phòng 1 giường không cửa sổ

Phòng tiêu chuẩn I - loại phòng một giường lớn, không cửa sổ
From
350.000 VND

Phòng 2 giường đơn

Phòng 2 giường đơn - 2 giường đơn, không có cửa sổ.
From
450.000

Phòng 1 giường có cửa sổ

Phòng 1 giường có cửa sổ

Phòng 1 giường có cửa sổ – Giường lớn, có cửa sổ view nhìn thành phố

Detail
Phòng 1 giường không cửa sổ

Phòng 1 giường không cửa sổ

Phòng tiêu chuẩn I – loại phòng một giường lớn, không cửa sổ

Detail
Phòng 2 giường đơn

Phòng 2 giường đơn

Phòng 2 giường đơn – 2 giường đơn, không có cửa sổ.

Detail
Phòng gia đình

Phòng gia đình

Phòng lớn 2 – Phòng có 1 Giường lớn và 1 giường đơn, có cửa sổ view nhìn thành phố

Detail
Phòng Vip

VIP room

Phòng Vip – Phòng 2 giường lớn siêu rộng, sang trọng. View nhìn thành phố

Detail