loader image

Royal Hotel Ho Chi Minh City

Trải nghiệm tuyệt vời. Book now!
Xem phòng

Trải nghiệm tuyệt vời

Đa sắc mầu, đa trải nghiệm.
Xem phòng

Royal Hotel Ho Chi Minh City

Hệ thống phòng

Phòng gia đình

Phòng lớn 2 - Phòng có 1 Giường lớn và 1 giường đơn, có cửa sổ view nhìn thành phố
Từ
600.000

Phòng Vip

Phòng Vip - Phòng 2 giường lớn siêu rộng, sang trọng. View nhìn thành phố
Từ
800.000

Phòng 1 giường có cửa sổ

Phòng 1 giường có cửa sổ - Giường lớn, có cửa sổ view nhìn thành phố
Từ
500.000 VNĐ

Phòng 1 giường không cửa sổ

Phòng tiêu chuẩn I - loại phòng một giường lớn, không cửa sổ
Từ
350.000 VND

Phòng 2 giường đơn

Phòng 2 giường đơn - 2 giường đơn, không có cửa sổ.
Từ
450.000

Phòng 1 giường có cửa sổ

Phòng 1 giường có cửa sổ

Phòng 1 giường có cửa sổ – Giường lớn, có cửa sổ view nhìn thành phố

Chi tiết
Phòng 1 giường không cửa sổ

Phòng 1 giường không cửa sổ

Phòng tiêu chuẩn I – loại phòng một giường lớn, không cửa sổ

Chi tiết
Phòng 2 giường đơn

Phòng 2 giường đơn

Phòng 2 giường đơn – 2 giường đơn, không có cửa sổ.

Chi tiết
Phòng gia đình

Phòng gia đình

Phòng lớn 2 – Phòng có 1 Giường lớn và 1 giường đơn, có cửa sổ view nhìn thành phố

Chi tiết
Phòng Vip

Phòng Vip

Phòng Vip – Phòng 2 giường lớn siêu rộng, sang trọng. View nhìn thành phố

Chi tiết